Låtar För Livet

OM LÅTAR FÖR LIVET

VÅRT MÅL MED PROJEKTET

Det är många som har påverkats negativt under Covid-19 pandemin.

– Vi vill göra något positivt i allt detta, där vi lyfter fram den typ av musik vi jobbar kring dagligen med fokus på Sverige och låtar på svenska.

Alla intäkter från albumet kommer därför oavkortat att skänkas till Suicide Zero och deras arbete.

Vi hoppas på detta vis kunna bidra till Suicide Zeros viktiga arbete.

VÅR BERÄTTELSE

Alla har nog någon gång kämpat med nedstämdhet och ensamhet, inte minst nu under pågående Coronapandemin. 

Vi hoppas att vi i allt detta kan lysa upp tillvaron för någon som behöver det, genom att göra vad vi gör bäst.

Ännu bättre blir det, eftersom allt detta görs ideellt för att även kunna skänka alla intäkter till Suicide Zeros viktiga arbete.

SUICIDE ZERO

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska antalet självmord. Varje år dör runt 800 000 personer världen över, efter att ha avslutat sina liv. Det motsvarar nästan 2 200 liv varje dag. Bakom dessa siffror står föräldrar, barn, vänner, släktingar, grannar och kollegor. Varje år får miljontals människor nyheten att någon de bryr sig om har tagit sitt liv. Och många av dessa traumatiseras av detta. Suicide Zero, gör allt de kan för att öka kunskapen och informera allmänheten om hur självmordstalen kan minimeras.

HIGH 5IVE

Vi är en oberoende Music agency- och promoter som arbetar med events, bokningar och management av artister inom den alternativa metal, rock och hardcore-scenen.
High 5ive Music är baserat i Stockholm, Sverige och i Vienna, Österrike. Vi arbetar främst med artister från Skandinavien, Europa, UK och Asien.